สร้างอัจฉริยะ

พัฒนาศักยภาพ

เทคนิคเฉพาะ

เรียนสนุก

จีเนียส สแควร์

ขณะนี้ศูนย์จีเนียส สแควร์ เปิดรับองค์ความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ความรู้ด้านตะวันตก Neuro Linguistic Programing (NLP) by Dr. John Grinder ผู้ก่อตั้ง NLP Academy จากสหรัฐอเมริกา และ ศาสตร์ความรู้ด้าน ตะวันออกด้านเทคนิคการสอน และการจดจำจาก Tetsuya Yasukochi ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของประเทศญี่ปุ่น

จีเนียส สแควร์มุ่งหวังให้ เด็กไทยพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ภายใต้หลักการที่ว่า
“ถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งได้ มนุษย์คนอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้และทำมันได้เช่นกัน”
จึงเป็นที่มาของ
“ศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะ”

Genius Square

ศักยภาพของเด็กไทยไว้ใจเรา “ศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะ”

โรงเรียนแห่งแรกที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ความรู้ด้านตะวันตกจากสหรัฐอเมริกา และ ศาสตร์ความรู้ด้าน ตะวันออกผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของประเทศญี่ปุ่น
Contact Details:
บริษัท จีเนียส สแควร์ จำกัด
76/14 ถ เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
Tel.099-4159-715, 080-456-2682

geniussquare.ac.th © 2017 | Webdesignthai.com